Política de privacitat

En Forns Rovira treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades facilitades per l’interessat a Forns Rovira, a través dels diferents formularis hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzats.

Forns Rovira ha adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a assegurar la protecció de les dades de caràcter personal. Per a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a la disposició de l’interessat la següent informació:

 

Responsable del tractament

 • Raó social: FORNS L ROVIRA S.A.
 • Nom comercial: FORNS ROVIRA
 • CIF: A-08724692
 • Adreça: Rambla Catalana, 30 – L’Hospitalet de Llobregat (08903)
 • Telèfon: 93 4494479
 • Correu electrònic: info@fornsrovira.com

 

Finalitats del tractament de dades:

Gestió de consultes en els formularis de contacte en tota la pàgina web:

 • La finalitat del tractament de les dades és donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer un seguiment posterior fins a la seva finalització.
 • Els usuaris que contactin amb el responsable a través dels formularis web han de donar les seves dades de manera verídica per a poder realitzar el procés de donar resposta.
 • Licitud del tractament: La persona interessada dona el seu consentiment explícit en realitzar l’enviament de les dades
 • Categoria de les dades personals: Els necessaris per al manteniment de la relació comercial. Facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail
 • Categoria de destinataris als qui es poden comunicar les dades: No es comuniquen les dades a tercers, excepte obligació legal
 • Termini previst per la supressió de les dades: Les dades associades a la sol·licitud, consulta o opinió es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment resolta. Una vegada resolta les dades se suprimiran en el termini de dos anys.

 

Gestió de candidats a llocs de treball «Vols treballar amb nosaltres?»

 • Finalitat/s del tractament: Gestió de la relació amb les persones candidates a un lloc de treball a l’empresa
 • Interessats: Persones que desitgen treballar per l’en el responsable del tractament
 • Licitud del tractament: La/l’interesseu@ dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a participar en processos de selecció en relació a possibles vacants.
 • Categoria de les dades personals: D’identificació: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic. Dades acadèmiques i professionals
 • Categoria de destinataris als qui es poden comunicar les dades: No es comuniquen, excepte obligació legal.
 • Categoria dels encarregats del tractament: Assessoria i RH
 • Termini previst per la supressió de les dades: Les dades es mantindran mentre el candidat no retiri el seu consentiment. Quan retiri el seu consentiment seran eliminats en el termini d’un mes.

Gestió de clients i proveïdors

 • Finalitat/s del tractament:

a) Gestió de la relació contractual o precontractual amb clients i treballadors.

b) Gestió de la relació amb les persones de contacte en qualitat de clients o proveïdors

 • Interessats: Clients i proveïdors
 • Licitud del tractament:

a) El tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (elaboració i comercialització productes de pa, brioixeria, pastisseria i càtering).

b) El tractament és necessari per a la relació contractual o precontractual en la qual l’interessat actua en nom del client o proveïdor.

 • Categoria de les dades personals:

a) D’identificació: nom, cognoms, NIF, adreça, correu electrònic, telèfon

b) D’identificació: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon

 • Categoria de destinataris als qui es poden comunicar les dades: No es comuniquen les dades a tercers, excepte obligació legal
 • Categoria dels encarregats del tractament: Proveïdors de serveis auxiliars necessaris per a poder executar el contracte.
 • Termini previst per la supressió de les dades:

a) Per defecte els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.
b) Quan es rebi la comunicació de la baixa de la persona de contacte se suprimirà les dades personals.

Gestió dels Recursos Humans

 • Finalitat/s del tractament: Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores
 • Interessats: Persones amb vinculació laboral amb el responsable del tractament
 • Licitud del tractament: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (contractes, nòmines, prevenció riscos laborals, entre altres). El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (formació, organització dels recursos humans).
 • Categoria de les dades personals: D’identificació: nom, cognoms, NIF, número de la Seguretat Social, adreça postal, correu electrònic, telèfon fix i/o mòbil. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvali. Dades acadèmiques i professionals. Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines.
 • Categoria de destinataris als qui es poden comunicar les dades: Seguretat Social, Administració tributària, Bancs i entitats financeres
 • Categoria dels encarregats del tractament: Assessoria, Servei Prevenció Aliè, proveïdor de serveis informàtics
 • Termini previst per la supressió de les dades: Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats.

Comentaris

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

El Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme al que es preveu en la normativa d’aplicació.

 

Hi ha transferència internacional de dades?

No hi ha transferència en cap dels tractaments indicats.

Analisis de dades (estadístiques)

La web de Forns Rovira usa eines d’estadístiques web per a millorar l’experiència d’usuari en tota la web. Les dades que es poden obtenir són les dades de la IP de forma totalment anònima. Com a usuari pots exercir els teus drets, explicats en l’apartat de política de cookies.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Forns Rovira estem tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Així mateix, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

Com es poden exercir els drets?

Dirigint-se al responsable i acreditant la seva identitat per qualsevol dels següents canals:

 • correu electrònic acreditant la seva identitat a: info@fornsrovira.como
  carta: CARRER PROGRES Núm. 118 (08904) HOSPITALET DE LLOBREGAT
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets quant a la protecció de les seves dades personals i especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets per part de Forns Rovira, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Avís legal

L’empresa no serà responsable d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en l’Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

Enllaços d’interès a altres llocs web o xarxes socials

El Titular pot proporcionar-li accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet en les quals podrà ampliar les dades ofertes en el lloc web. El Titular no es fa responsable dels continguts d’altres pàgines web ni aplicacions externes a aquesta pàgina web.

Data d’última actualització: 01/02/2023